Historie

Thisted bolig's historie

Thisted Bolig blev stiftet i 1942. Det var en gruppe initiative Thisted-borgere, som dannede boligforeningen. Der var stor boligmangel på dette tidspunkt.


Fra starten var der et godt samarbejde med Thisted Kommune, som også ønskede af fremme byggerierne. På trods af næsten endeløst bureaukrati, tiltagende materialeknaphed, lykkedes det at få opført 48 boliger til indflytning i 1943. Således kunne den første formand for foreningen, Oscar Andersen, i forbindelse med gennemgangen af beretningen for året 1943, ikke uden en vis stolthed sige: Trods krig og ødelæggelser, har vi kunnet bygge op, hvor andre nedriver og slår i stykker.


Boligforeningen var ikke kun en ren boligforening, men også en forening, der sørgede for socialt samvær med lejerene. Den arrangerede fester, udflugter, amerikansk lotteri o.s.v.


Efter krigen fortsatte byggeaktiviteten. Det var gode, store familieboliger, der blev opført. Formentlig til den tids børnerige familier. Gennem 60'erne og 70'erne fortsatte byggerierne, men de kom i meget store klumper med ti års mellemrum. I 80'erne deles aktiviteten således, at der sker en vis udbygning af boligforsyningen i Thisted opland, samtidig med saneringsbyggeri i bymidten. I første omgang nybyggeri på ryddede arealer, senere ved køb af færdigombyggede ejendomme og opkøb af nyfornyelsesejendomme, hvor man selv gennemførte fornyelsen som bygherre.
 

Fra 70'erne og frem opførtes der typisk ikke større familieboliger, det skete først i slutningen af 90'erne hvor man opførte tæt/lave familieboliger på Højtoftevej. I 2003 er Østergade 8 og Vestertorv 4 ombygget til bofællesskaber for enlige og par fra 45 år og opefter. I 2004 opførtes 18 nye tæt/lave familieboliger på Akacievej. Det seneste byggeri er opførelse af 16 ældreboliger i Thybohus på Thylandsvej i Thisted.


Thisted Bolig er fusioneret med Boligselskabet af 1940 samt med Boligselskabet Hanstholm i 2007.


Thisted Bolig har i dag 1.284 boliger, fordelt på 79 ungdomsboliger og 1.205 almene boliger.