Håndværkere

Håndværkere

Indtræffer der forhold af uopsættelig karakter udenfor normal arbejdstid, kan Recover tilkaldes. Da det er meget dyrt for afdelingen, at tilkalde håndværkere uden for normal arbejdstid, skal der være tale om problemer der ikke kan vente til næste dag:


Recover:                                                                          tlf. 72 26 76 90 
Brand + Indbrud + Vand + Stormskader