Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

1 Opnotering og priser
Opnotering og medlemskab er påkrævet for at komme på venteliste  til en bolig hos Thised Bolig.

Det koster 200 kr. at blive medlem og opnoteret på venteliste.

Efter det første år betales et årligt ajourføringsbeløb på 200 kr. Beløbet opkræves via tilsendt girokort. Betales gebyret ikke slettes dit medlemskab – Husk derfor at oplyse adresseændring til os, hvis du flytter.

2 Betingelser

For at handle med Thisted Bolig skal du acceptere disse betingelser. Når du markerer feltet ”Jeg accepterer forretningsbetingelserne” anses der for at være indgået en aftale mellem dig og Thisted Bolig, hvorefter begge parter er bundet af betingelserne.

Kun personer på mindst 15 år kan bestille ydelser på thistedbolig.dk. når du bestiller ydelser, skal du opfylde de respektive felter med korrekte oplysninger. (Du kan blive medlem, når du er fyldt 15 år. Skal du have en lejlighed, kræves der værge, hvis du er under 18 år.)

Når du har godkendt din ordre, sendes en bekræftelse til den opgivne e-mail adresse. Dine data bliver gemt hos Thisted Bolig.

3 Betaling

Betaling kan foregå online på thistedbolig.dk. Du kan betale med:  Dankort, Visa/Dankort, Visa Electron, Mastercard og Maestro

Betaling kan også vælges via giro, og du får herefter tilsendt et girokort, som skal betales via netbank eller bank/posthus.

4 Betaling via hjemmeside

På thistedbolig.dk foregår betaling via internettet. Når du betaler, bliver dine kortoplysninger sendt direkte til QuickPay. Thisted Bolig har ikke og kan ikke få adgang til dine kortoplysninger.

De data, som du sender i forbindelse med et køb på betalingskort, transmitteres i krypteret form. Dermed af hverken Thisted Bolig – eller nogen udenforstående adgang til dine bankdata.

5 Fortrydelsesret

Du har i henhold til Lov om Forbrugerbeskyttelse ret til indenfor 14 dage fra betalingstidspunktet at fortryde dit køb af medlemskab og opnotering.

Hvis du indenfor fristen på 14 dage fra betalingstidspunktet vil gøre brug af din ret til at fortryde købet, skal du skriftlig give os besked om dette, enten pr. mail:  mail@thistedbolig.dk eller på adressen Gryde Torv 32, 7700 Thisted enten ved brev eller ved personlig henvendelse på kontorets adresse.

Ved fortrydelse indenfor fristen ophæves aftalen og det betalte beløb tilbagebetales.

6 Persondata – registrering og behandling

Ved afgivelse af en ordre, skal du indtaste dine kundedata med navn, adresse, postnr., by, telefonnummer og e-mail.

Data registreres hos Thisted Bolig til brug for den interne håndtering af din opnotering.

Kundedata behandles fortroligt, og er kun tilgængelige for medarbejdere hos Thisted Bolig. Derudover bliver data aldrig videresendt, medmindre du har givet samtykke til det. Dog kan Thisted Bolig videregive oplysningerne efter pålæg  i henhold til lovgivningen, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed.

Vi gemmer dine kunde- og fakturadata i henhold til årsregnskabs- og bogføringsloven, hvilket svarer til indeværende og 5 hele regnskabsår beregnet fra tidspunktet for køb. Data opbevares beskyttet mod ødelæggelse, forvanskning eller misbrug.

7 Juridisk enhed

Betaling, opnotering og aftale indgås med:

Thisted Bolig
Gryde Torv 32
7700 Thisted

Tlf. 97 92 61 66
Mail: mail@thistedbolig.dk

CVR nr. 60513813