Beboeranalyse

Beboeranalyse 2010

Ud af 276 besvarede spørgeskemaer, har følgende antal svaret:

Hvor tilfreds er du med at bo, hvor du bor i dag? 
Total 
Procent
Meget tilfreds 
127 46%
Tilfreds 116 42%
Hverken tilfreds eller utilfreds 20 7%
Utilfreds 7 3%
Meget utilfreds 6 
2%
I alt 276 100%
     
Hvor tilfreds er du med din nuværende bolig? 
Total Procent
Meget tilfreds 
104 40%
Tilfreds 118 45%
Hverken tilfreds eller utilfreds 27 10%
Utilfreds 6 2%
Meget utilfreds 8 3%
I alt 263 100%
     
Hvad er vigtigt for din tilfredshed med en bolig? Total Procent
Boligens størrelse 
112 15%
Køkkenets standard 106 14%
Badeværelsets standard 
78 
10%
Boligens gen. standard og vedligeholdelse 119 16%
Huslejens størrelse 93 12%
Udearealer 
37 5%
Fællesfaciliteter 
12 2%
Fællesskab med andre 31 4%
Tryghed 
73 10%
Børnevenlige forhold 14 2%
Ungevenlige forhold 
7 1%
Ældrevenlige forhold 43 6%
Ved ikke 6 1%
Andet 17 2%
I alt 748 100%
     
Er du tilfreds med boligens indvendige standard? 
Total Procent
Meget tilfreds 79 30%
Tilfreds 141 53%
Hverken tilfreds eller utilfreds 24 9%
Utilfreds 12 5%
 Meget utilfreds 9 3%
  265  100%
Er du tilfreds med renholdelsen af udearealerne?    
Meget tilfreds 68 28%
Tilfreds 113 47%
Hverken tilfreds eller utilfreds 27 11%
Utilfreds 23 10%
Meget utilfreds 11 5%
  242 100%


Hvor tilfreds er du med afdelingens fællesfaciliteter?
 
Meget tilfreds 32 14% 
Tilfreds 80 35%
Hverken tilfreds eller utilfreds 18 8%
Utilfreds 10 4%
Meget utilfreds 12 5%
Jeg bruger ikke afdelingens fællesfaciliteter 75 33%
227 100%


Hvor tilfreds er du med trygheden ved at bo og 
færdes i området?
 
Meget tilfreds 98 38% 
Tilfreds 129 50%
Hverken tilfreds eller utilfreds 22 8%
Utilfreds 8 3%
Meget utilfreds 3 1%
260 100%

Hvor tilfreds er du med muligheden for at komme 
i kontakt med en medarbejder i administrationen?
 
Meget tilfreds 84 33% 
Tilfreds 120 48%
Hverken tilfreds eller utilfreds 33 13% 
Utilfreds 6 2%
Meget utilfreds 2 1%
Jeg har ikke haft kontakt med en adm. medarbejder 6 2%
251 100%

Hvor tilfreds er du med den hjælp du får, når du 
kontakter en administrativ medarbejder
?
 
Meget tilfreds 81 34% 
Tilfreds 125 52%
Hverken tilfreds eller utilfreds 23 10%
Utilfreds 7 3%
Meget utilfreds 4 2%
240 100%

Hvor tilfreds er du med den hjælp du får, når
du kontakter en gårdmand?
Meget tilfreds 144 54%
Tilfreds 78 29%
Hverken tilfreds eller utilfreds 20 7%
Utilfreds 8 3%
Meget utilfreds 11 4%
Jeg har aldrig haft personlig kontakt 7 3%
med en gårdmand 268 100%

Hvor tilfreds er du med den rådgivning og hjælp
du får, når du har problemer indv. i lejligheden?
Meget tilfreds 81 31%
Tilfreds 105 40%
Hverken tilfreds eller utilfreds 35 13%
Utilfreds 12 5%
Meget utilfreds 9 3%
Jeg har aldrig haft problemer indvendig 21 8%
i lejligheden 263 100% 

Hvor tilfreds er du med de breve, beboerskrivelser
m.v. du modtager?
Meget tilfreds 60 23%
Tilfreds 154 60%
Hverken tilfreds eller utilfreds 39 15%
Utilfreds 3 1%
Meget utilfreds 1 0%
257 100%

Hvor tilfreds er du med den sagsbehandlingstid
du har oplevet, når du har fået hjælp og råd-
givning af en administrativ medarbejder?
Meget tilfreds 49 19%
Tilfreds 100 39%
Hverken tilfreds eller utilfreds 27 11%
Utilfreds 13 5% 
Meget utilfreds 6 2%
Jeg har aldrig modt. hjælp eller rådgivning 61 24%
256 100% 

Hvor tilfreds er du med den sagsbehandlingstid
du har oplevet, når du har fået hjælp og rådgiv-
ning af en gårdmand?
Meget tilfreds 117 45%
Tilfreds 79 30%
Hverken tilfreds eller utilfreds 22 8%
Utilfreds 10 4%
Meget utilfreds 5 2%
Jeg har aldrig modt. hjælp eller rådgivning 29 24%
262 100%

Hvor tilfreds er du med den information du får
på Thisted Boligs hjemmeside?
Meget tilfreds 21 9%
Tilfreds 56 23%
Hverken tilfreds eller utilfreds 19 8%
Utilfreds 2 1%
Meget utilfreds 0 0%
Jeg benytter ikke hjemmesiden 146 60% 
257 100%