Håndværkere

Indtræffer der forhold af uopsættelig karakter udenfor normal arbejdstid, kan følgende af boligforeningens sædvanlige håndværkere tilkaldes. Da det er meget dyrt for afdelingen, at tilkalde håndværkere uden for normal arbejdstid, skal der være tale om problemer der ikke kan vente til næste dag:VVS:
Handest VVS                                                  tlf. 97 92 07 24
J. Hundahl A/S (afd. 10 "Opland" og afd. 45)     tlf. 96 17 84 00

Elinstallationer:
Villy Bruun A/S                                               tlf. 97 92 27 00
Hanstholm El Teknik I/S (afd. 45)                    tlf. 97 96 21 33

 

Antenne:
Villy Bruun A/S                                               tlf. 97 92 27 00
Hanstholm Net (afd. 45)                                  tlf. 97 96 16 56

 

Tømrer:
M. C. Overgaard A/S                                       tlf. 97 92 29 44

 

Låsesmed:
Thisted Låseservice                                         tlf. 97 92 50 77
Ole's Låseservice                                             tlf. 97 91 07 40

Kloak:
Thisted Kloakservice (+afd. 10 "Opland")          tlf. 97 97 41 33
Kells Kloakservice (afd. 45)                              tlf. 97 99 35 63

 

Recover:                                                         tlf. 38 17 10 70
Brand + Indbrud + Vand + Stormskader