Afd. 45 - Hanstholm (Kromarken og Centervej)

Adresse:
Kromarken 33-49, 60-78, 144-210, Hanstholm
Centervej 17-23 og 31

Beskrivelse af afdelingen:

Ibrugtaget:1988-1994-1996-1998-2003

Antal lejemål:78

Antal garager:0

Øvrigt:
Husdyrhold er tilladt i nogle af lejemålene

Andet:
Boligerne er tilsluttet Hanstholm Nets fællesantenne
Antennebidrag for grundpakke opkræves månedligt sammen med huslejen,
vælges anden pakke betales direkte til Hanstholm Net.

Beskrivelse af bolig:

Ydelser udover huslejen:
Antennebidrag opkræves særskilt af Hanstholm Net
Varme opkræves månedligt sammen med huslejen
El opkræves direkte af Thy Mors Energi
Der opkræves aconto vandbidrag månedligt sammen med huslejen vedr. Kromarken 60-64 og 166-210

Boliger i afdeling

Type Værelser Størrelse Indskud Husleje